Kontakt

Håkan Pettersson
+46 70 363 28 70
hakan.pettersson@driven.nu
www.driven.nu

Verkstad
Molnstigen 16

Custom fitting genomförs på inomhusgolfen. Exempel på klubbor och komponenter hittar du i golfhallen.

Under 1/6 till 17/6 är verkstaden stängd.